Zo en niet anders - BLAUW-WIT PELT

Supportersclub Blauw-wit Pelt
Nootd Limburg
Ga naar de inhoud
Clubreglement
Bij het betalen van het lidgeld gaat met uitdrukkelijk akkoord met het huishoudelijk reglement.
Het LIDGELD moet steeds overgeschreven zijn op onze bankrekening, de dag voor de Thuis-uitwedstrijd.
Zo voorkom je dat je het bedrag als NIET LID (16€) moet betalen, als je betaling niet op tijd heb overschreven.
De gevels van de buren worden NIET gebruikt als sanitaire blok.
Eten is niet toegestaan op de bus.
Braken in de bus : is een boete van 75€, ruim het zelf op zo kan je geld besparen of een strafmaat.
Drugs, roken of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan op de bus.
Hier word de strafmaat : Uitsluiting van ons club voor altijd toegepast.

Extreme weersomstandigheden
Zowel bij thuis-als uitwedstrijden, kan het inschrijvingensgeld van de bus niet meer teruggevorderd worden als de bus bij ons is aangekomen of zijn route al heeft aangevangen. Omdat wij als club deze bus ook moeten afrekenen bij de verhuurder van de bus.

Extra veiligheidsreglement voor in de bus.
Veiligheid gaat boven alles!
• Bestuursleden – chauffeurs zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement CQ veiligheidsvoorschriften zijn zij gemachtigd hiervoor de nodige maatregelen te treffen. Uitsluiting van onze supportersclub kan een sanctie zijn.
• Leden (m.u.v. bestuursleden) dienen, tijdens het rijden, ten alle tijden te blijven zitten in de bus.
• Het is ten strengste verboden de wc-deur te forceren!
Heb respect voor elkaar en voor het bestuur. Wij zijn allemaal KRC Genk supporters.
o Houd de bussen net, rein en droog, alle bussen zijn voorzien van zakjes
o De chauffeur beslist of de toiletten open zijn ja of nee
o Wettelijk is het verplicht de veiligheidsgordels te gebruiken indien deze aanwezig zijn in de bus.
o Het is verboden om zelf drank mee te brengen. Drank is beschikbaar op de bus.
o Tickets enkel te bestellen volgens de voorwaarden vernoemd op de website.
Terug naar de inhoud